CANADIAN JIU-JITSU COUNCIL MEMBERSHIP FEE

Due First of January each year
Please pay cash to Sensei Dan

Youth $10.00
Adults 16 plus $25.00
Black Belts $40.00